הצ"ח נשיאות לונדון, - הודעות שבועיות לעיתונות

21.03.1940 - 13.06.1940

סימול התיק : ג 4 - 1/ 9

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

תגובות על: האשמת הבריטים על כניסת מרגלים גרמנים לארץ ישראל
במסווה של עלייה בלתי לגלית, מדיניות הבריטים בנושא קרקעות,
עלייה והעפלה, יחס הסוכנות היהודית וההסתדרות הכללית לאנשי
התנועה הרביזיוניסטית, הצעות להגירת היהודים מהרייך הגרמני
למקומות שונים פרט לא"י, תכניות לפתרון בעית הפליטים היהודים
לאחר המלחמה.
דיווחים על: מצב היהודים באירופה הכבושה, בריחה והצלה. המצב
בא"י והפעולה להקמת צבא עברי.
ראיון של זאב ז'בוטינסקי לשבועון אוסטרלי.