הצ"ח נשיאות לונדון, - תזכירים ופטיציות אל ועדת המנדטים של חבר הלאומים

08.07.1935 - 30.06.1939

סימול התיק : ג 4 - 1/ 6

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

תזכירים בנושא: הקמת מועצה מחוקקת בארץ ישראל. תכנית החלוקה.
הספר הלבן.
עצומות בנושא: משמעות המנדט, דרישה לדמוקרטיזציה של הסוכנות
היהודית.
בתיק גם: מכתב מאברהם אברהמס לפרופסור רפרד בנושא פתיחת שערי
א"י לעלייה המונית והקמת בית לאומי יהודי בא"י.