הצ"ח נשיאות לונדון, - ענינים כספיים

15.03.1937 - 23.11.1943

סימול התיק : ג 4 - 1/ 4

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

תכנית איסוף כספים ותעמולה בארה"ב. דו"ח על התרומות לקרן
הפוליטית של הצ"ח. הצעות זאב ז'בוטינסקי לפעולה כספית.
מאזן נשיאות הצ"ח, אפריל-יוני 1940.
דוגמאות של שוברי תשלום מס מדיני לנשיאות.
חוזר בנושא איחוד עניני הכספים בין הצה"ר והצ"ח (גרמנית).
הצעה לתשלום דמי חבר בקונבנט הצ"ח בפראג (גרמנית).

מילות מפתח