דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 120 פריטים

סימול ג 4 - 1/ 1
הצ"ח נשיאות לונדון, - פרוטוקולים, החלטות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 29/05/1937
עד תאריך: 01/12/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 1/ 2
הצ"ח נשיאות לונדון, - דינים וחשבונות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/11/1936
עד תאריך: 18/04/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 1/ 3
הצ"ח נשיאות לונדון, - ענינים כספיים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 15/03/1937
עד תאריך: 23/11/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 1/ 4
הצ"ח נשיאות לונדון, - תזכירים, סקירות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/07/1936
עד תאריך: 08/08/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 1/ 5
סימול ג 4 - 1/ 6
סימול ג 4 - 1/ 7
סימול ג 4 - 1/ 8
הצ"ח נשיאות לונדון, - הודעות שבועיות לעיתונות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/03/1940
עד תאריך: 13/06/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 1/ 9
הצ"ח נשיאות לונדון, - שונות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1938
עד תאריך: 20/12/1951
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 4 - 1/ 10