דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 11-19 מתוך 19 פריטים

סימול ג 2 א - 11
סימול ג 2 א - 12
הצה"ר לשכת המודיעין ת"א, התכתבות עם סניף לטביה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 23/02/1933
עד תאריך: 20/03/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 א - 13
הצה"ר לשכת המודיעין ת"א, התכתבות עם סניף ליטא מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/02/1933
עד תאריך: 24/03/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 א - 14
הצה"ר לשכת המודיעין ת"א, התכתבות עם סניף פולין מצב החומר: סרוק
מתאריך: 14/02/1933
עד תאריך: 11/06/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 א - 15
סימול ג 2 א - 16
סימול ג 2 א - 17
סימול ג 2 א - 18
הצה"ר לשכת המודיעין ת"א, התכתבות עם סניף שוויץ מצב החומר: סרוק
מתאריך: 19/02/1933
עד תאריך: 22/03/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 א - 19