הצה"ר לשכת המודיעין ת"א, התכתבות עם סניף אוסטריה

20.02.1933 - 04.05.1933

סימול התיק : ג 2 א - 6

שייך לארכיון: הצה"ר לשכת המודיעין ת"א
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

שאלת צירוף נציג בית"ר ללשכת המודיעין של הצה"ר.
עיקר המסמכים בגרמנית.