הצה"ר לשכת המודיעין ת"א, התכתבות עם אישים וארגונים שונים

07.02.1933 - 04.07.1933

סימול התיק : ג 2 א - 5

שייך לארכיון: הצה"ר לשכת המודיעין ת"א
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: הסכמת אישים שונים לסייע ללשכת המודיעין במתן
מידע, בקשת סיוע כספי מהאיגוד המיוחד של ברית הצה"ר.

מילות מפתח