הצה"ר לשכת המודיעין ת"א, התכתבות עם הסוכנות היהודית, קרן הקימת וקרן היסוד

01.03.1933 - 15.05.1933

סימול התיק : ג 2 א - 3

שייך לארכיון: הצה"ר לשכת המודיעין ת"א
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: תגובות על הקמת לשכת המודיעין ע"י הועד הפועל של
הצה"ר, הקשר עם הסוכנות היהודית.

מילות מפתח