דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 19 פריטים

הצה"ר לשכת המודיעין ת"א, דו"חות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/03/1933
עד תאריך: 02/05/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 א - 1
סימול ג 2 א - 2
סימול ג 2 א - 4
סימול ג 2 א - 5
הצה"ר לשכת המודיעין ת"א, התכתבות עם סניף אוסטריה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 20/02/1933
עד תאריך: 04/05/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 א - 6
סימול ג 2 א - 7
סימול ג 2 א - 8
הצה"ר לשכת המודיעין ת"א, התכתבות עם סניף בלגיה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 15/03/1933
עד תאריך: 15/03/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 א - 9
הצה"ר לשכת המודיעין ת"א, התכתבות עם סניף גרמניה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 27/02/1933
עד תאריך: 23/06/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 א - 10