הצה"ר ועד-פועל פריס לונדון, חוזרים בעברית

11.03.1934 - 08.08.1938

סימול התיק : ג 3 - 2/ 1

שייך לארכיון: הצה"ר ועד-פועל פריס לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים: אישור ההסכם בין הועד הפועל של הצה"ר לבין האקזקוטיבה
של ההסתדרות הציונית. מפעל הדינר. ייסוד הסתדרות עובדים לאומית
בארץ ישראל. ארגון תנועת הגנה אנטי היטלרית. הוראות לקראת
הבחירות לועידה העולמית של הצה"ר.
חוזרי הזמנות לאסיפות ואירועים.