דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 201-209 מתוך 209 פריטים

עזרה
סימול ג 2 - 9
סימול ג 2 - 10
הצה"ר ועד פועל לונדון, חומר הסברה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/12/1929
עד תאריך: 18/02/1932
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 11
הצה"ר ועד פועל לונדון, כרוזים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/12/1929
עד תאריך: 20/06/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 12
הצה"ר ועד פועל לונדון, סקירות, הצעות ודיווחים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1929
עד תאריך: 31/12/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 13
הצה"ר ועד פועל לונדון, כינוס קונגרס ציוני - מכתב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 15/06/1930
עד תאריך: 15/06/1930
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 16