דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 11-20 מתוך 209 פריטים

עזרה
הצה"ר ועד פועל לונדון, חוזרים בעברית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 30/07/1931
עד תאריך: 18/11/1932
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 2/ 4
הצה"ר ועד פועל לונדון, חוזרים בצרפתית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 12/01/1932
עד תאריך: 12/01/1932
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 2/ 5
הצה"ר ועד פועל לונדון, ביולטינים בעברית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 22/12/1932
עד תאריך: 22/12/1932
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 3/ 1/ 1
הצה"ר ועד פועל לונדון, ביולטינים באנגלית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 26/09/1929
עד תאריך: 01/11/1932
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 3/ 1/ 2
הצה"ר ועד פועל לונדון, ביולטינים בגרמנית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 27/09/1929
עד תאריך: 18/11/1932
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 3/ 2
הצה"ר ועד פועל לונדון, ביולטינים באידיש מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1931
עד תאריך: 17/01/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 3/ 3
הצה"ר ועד פועל לונדון, ביולטינים בצרפתית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 08/06/1931
עד תאריך: 09/03/1932
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 3/ 4
הצה"ר ועד פועל לונדון, The Revisionist Bulletin מצב החומר: סרוק
מתאריך: 06/09/1929
עד תאריך: 25/07/1930
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 3/ 5
הצה"ר ועד פועל לונדון, The Revisionist Bulletin מצב החומר: סרוק
מתאריך: 09/09/1930
עד תאריך: 25/07/1932
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 3/ 6
סימול ג 2 - 3/ 7