דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 151-160 מתוך 209 פריטים

סימול ג 2 - 6/ 27/ 3
הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם זינובי טיומקין מצב החומר: סרוק
מתאריך: 30/09/1929
עד תאריך: 16/11/1932
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 6/ 28
הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם שלמה יעקובי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 16/12/1931
עד תאריך: 27/10/1932
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 6/ 29
הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם יעקב כהן מצב החומר: סרוק
מתאריך: 30/04/1930
עד תאריך: 04/07/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 6/ 30
סימול ג 2 - 6/ 31
הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם ריכרד ליכטהיים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/12/1929
עד תאריך: 10/07/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 6/ 32
הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם י. לקוב, ניו יורק מצב החומר: סרוק
מתאריך: 26/09/1930
עד תאריך: 06/06/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 6/ 33
הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם ליאו מוצקין מצב החומר: סרוק
מתאריך: 18/11/1931
עד תאריך: 05/08/1932
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 6/ 34
הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם יונה מחובר מצב החומר: סרוק
מתאריך: 14/03/1930
עד תאריך: 12/06/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 6/ 35
הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם מ. מרקוס, ורשה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 20/03/1932
עד תאריך: 15/06/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 6/ 36