דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 131-140 מתוך 209 פריטים

עזרה
סימול ג 2 - 6/ 10
סימול ג 2 - 6/ 11
הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם מיכאל ברכין, פריס מצב החומר: סרוק
מתאריך: 03/09/1930
עד תאריך: 18/07/1932
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 6/ 12
סימול ג 2 - 6/ 13
סימול ג 2 - 6/ 14/ 1
סימול ג 2 - 6/ 14/ 2
סימול ג 2 - 6/ 15
סימול ג 2 - 6/ 16
סימול ג 2 - 6/ 17
הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם יעקב הופמן, ריגה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 06/03/1931
עד תאריך: 12/07/1932
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 6/ 18