דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 121-130 מתוך 209 פריטים

עזרה
הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם סניף שוויץ מצב החומר: סרוק
מתאריך: 15/09/1929
עד תאריך: 28/06/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 5/ 61
הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם אברהם אברהמס מצב החומר: סרוק
מתאריך: 02/02/1933
עד תאריך: 02/02/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 6/ 1
סימול ג 2 - 6/ 2
סימול ג 2 - 6/ 3
הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם אברהם אנגל מצב החומר: סרוק
מתאריך: 16/09/1930
עד תאריך: 12/06/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 6/ 4
הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם בנימין אקצין מצב החומר: סרוק
מתאריך: 19/09/1929
עד תאריך: 05/03/1932
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 6/ 5
סימול ג 2 - 6/ 6
סימול ג 2 - 6/ 7
סימול ג 2 - 6/ 8
סימול ג 2 - 6/ 9