דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 209 פריטים

עזרה
הצה"ר ועד פועל לונדון, עקרונות ותכניות פעולה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/07/1929
עד תאריך: 31/12/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 1/ 1
הצה"ר ועד פועל לונדון, תקנות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/07/1929
עד תאריך: 31/12/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 1/ 2
הצה"ר ועד פועל לונדון, הצהרות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 13/09/1929
עד תאריך: 28/08/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 1/ 3
הצה"ר ועד פועל לונדון, תזכירים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 03/10/1929
עד תאריך: 31/12/1931
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 1/ 4
סימול ג 2 - 1/ 5
הצה"ר ועד פועל לונדון, חוזים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/02/1929
עד תאריך: 17/03/1931
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 1/ 6
הצה"ר ועד פועל לונדון, חוזרים באנגלית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 20/09/1929
עד תאריך: 05/04/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 2/ 1
הצה"ר ועד פועל לונדון, חוזרים בגרמנית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 20/09/1929
עד תאריך: 08/12/1931
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 2/ 2/ 1
הצה"ר ועד פועל לונדון, חוזרים בגרמנית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 05/01/1932
עד תאריך: 17/07/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 2/ 2/ 2
הצה"ר ועד פועל לונדון, חוזרים באידיש מצב החומר: סרוק
מתאריך: 27/07/1931
עד תאריך: 11/01/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 2 - 2/ 3