הצה"ר ועד פועל לונדון, ארכיון המחלקה המדינית של ההנהלה הציונית, ירושלים - תעודות בקשר למועצה העולמית של הצה"ר בקטוביץ (העתקי צילום בגרמנית)

01.01.1933 - 31.12.1933

סימול התיק : ג 2 - 14

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים