הצה"ר ועד פועל לונדון, כינוס קונגרס ציוני - מכתב

15.06.1930 - 15.06.1930

סימול התיק : ג 2 - 16

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

מכתב מאת לאונרד שטיין אל מר רוזנבלאוט לגבי היעדר צורך לכנס
את הקונגרס הציוני, מכיוון שלא תהיה לקונגרס השפעה על השלטון
הבריטי והתוצאה תהיה הגדלת כוחם של הרביזיוניסטים.