הצה"ר ועד פועל לונדון, הקונגרס הציוני הי"ח, פראג - תקנות, מצעים, החלטות

20.06.1933 - 04.09.1933

סימול התיק : ג 2 - 7/ 7/ 1

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -7_7_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

הצעות לרשימה רביזיוניסטית מאוחדת לקראת הבחירות לקונגרס.
תכנית הבחירות של האקזקוטיבה הרביזיוניסטית לקראת הקונגרס
הציוני הי"ח.
קטע מדין וחשבון של האקזקוטיבה של ההסתדרות הציונית והסוכנות
היהודית לקונגרס הציוני הי"ח ולמועצת הסוכנות היהודית בפראג
בנושא יחס הרביזיוניסטים אל ההסתדרות הציונית.
החלטות ועדת הארגון של הקונגרס.
רשימת שמות.
כולל מסמכים בגרמנית ואידיש.