הצה"ר ועד פועל לונדון, המועצה העולמית בקטוביץ - התכתבות, תזכירים

09.12.1932 - 28.03.1933

סימול התיק : ג 2 - 7/ 5

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: החלטת מוסדות הצה"ר בארה"ב נגד השתתפות בקונגרס
הציוני הי"ח ולגבי הצורך בחזית רביזיוניסטית מאוחדת. עניני ארגון
ושליחת נציגים למועצה העולמית. איגרת מאת הצה"ר בארץ ישראל
למועצה בנושא הסכנות העומדות בפני התנועה הרביזיוניסטית.
קטעי עתונים בנושא פיזור האקזקוטיבה, הרכבתה מחדש בראשות זאב
ז'בוטינסקי והעברת המרכז לורשה.
רשימת נציגי הצה"ר למועצה העולמית, לפי מדינות.
עיקר המסמכים בגרמנית, אידיש, רוסית וצרפתית.