הצה"ר ועד פועל לונדון, הועידה העולמית החמישית, וינה - חוזרים

15.04.1932 - 20.09.1932

סימול התיק : ג 2 - 7/ 4/ 1

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -7_4_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

הודעה על דחיית הועידה, רשימת סדר היום, הנחיות לקראתה, חשיבות
הועידה והנושאים שעל הפרק.
החלטות הועידה בנושא: העברת האקזקוטיבה לג'נבה, בחירת גופים
פנימיים שונים של הצה"ר, הסכם קאלה, החלטת הועד הפועל הציוני
על המשמעת, הלשכה המדינית בארץ ישראל, עריכת פטיציה המונית של
העם היהודי, כלכלה, קרן תל-חי, זמרת הארץ, חשיבות העבודה המדינית
הארצית, מדיניות הצה"ר בארץ ישראל, חינוך, התיישבות, הפצת השפה
העברית והיחסים עם בית"ר.
כרטיסי ציר.
כולל מסמכים בגרמנית ואידיש.