הצה"ר ועד פועל לונדון, ישיבת הועד הפועל הרביזיוניסטי בקאלה

28.09.1931 - 31.10.1931

סימול התיק : ג 2 - 7/ 3

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

סקירה, חוזרים ודיווחים על הישיבה בקאלה, נושאי הדיון וההחלטות
לגבי ההשתייכות להסתדרות הציונית ושקילת השקל - הסכם קאלה,
הכוונה לערוך ועידה עולמית של הצה"ר.
קטע מעתון THE NEW JUDAEA בנושא ועידת קאלה.
כולל מסמכים בגרמנית ואידיש.