הצה"ר ועד פועל לונדון, הועידה העולמית הרביעית, פראג - חוזרים

01.05.1930 - 07.09.1930

סימול התיק : ג 2 - 7/ 1/ 1

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -7_1_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

סקירה על מצב הרביזיוניזם וחשיבות הועידה העולמית של הצה"ר
בפראג. הנושאים שעל סדר היום בועידה. הנחיות לבחירות לקראת
הועידה. סדר היום. מטרות הועידה. טפסי הרשמה.
תוצאות הועידה: מבחינה פוליטית, הרחבת פעילות הצה"ר, פעילות
בקרב ועדת המנדטים, היחס כלפי הסוכנות היהודית המורחבת, החלטה
להישאר בהסתדרות הציונית ולראות מה יהיו תוצאות הקונגרס הציוני
הי"ז, עמדות לגבי בעיות חברתיות, תכניות לגבי ארץ ישראל.
כרטיס ציר.
כולל חוזרים בגרמנית.