הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות לגבי ארגון נסיעותיו של זאב ז'בוטינסקי

12.09.1929 - 27.11.1931

סימול התיק : ג 2 - 6/ 27/ 3

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -6_27_3.PDF הורדת קובץ

תוכן

פניות אל שלטונות מדינות שונות בבקשות למתן היתרי כניסה ומעבר
לזאב ז'בוטינסקי. פרשת מניעת כניסתו של זאב ז'בוטינסקי לארץ
ישראל.
כולל מסמכים בגרמנית.

מילות מפתח