הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם סניף ליטא

24.09.1929 - 13.07.1933

סימול התיק : ג 2 - 5/ 35

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -5_35.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: שליחת חומר הסברה. מפעל הדינר. ביקורת על
ההסתדרות הציונית בשל אי קיום ההחלטה לשנוי הרכב המשרדים הארץ
ישראליים. עניני ארגון. פניית קבוצת רביזיוניסטים סוציאליסטים
להצטרף לצה"ר בליטא. עריכת ועידה ארצית.
כרוז הקורא להפצת השקל.
כולל מסמכים באידיש וגרמנית.