הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם סניף דרום אפריקה

30.10.1929 - 16.07.1933

סימול התיק : ג 2 - 5/ 26

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -5_26.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון וכספים. דיווחים על הלך הרוחות
בציבור היהודי בדרום אפריקה ופעילות הצה"ר. פעילות קרן תל-חי.
הבחירות לקראת הקונגרס הציוני הי"ז. פעילות הצה"ר באוסטרליה.
עריכת כינוסים וועידות. ביקורת על מדיניות ההסתדרות הציונית.
ביקורת על התערבות הנהלת הצה"ר העולמית בעניני הנהגת הצה"ר בדרום
אפריקה. מו"מ והסכם בין הצה"ר להסתדרות הציונית בדרום אפריקה.
הסכם קאלה. לקראת ועידת מדינות האימפריה באוטווה. לקראת ביקורים
של זאב ז'בוטינסקי וחיים וייצמן. המצב בארץ ישראל. שאלת היחס
למגבית קרן היסוד. שאלת הכרת ממשלת בריטניה בסוכנות היהודית
המורחבת.
כולל מסמכים באידיש.