הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם סניף בריטניה

19.04.1929 - 24.07.1933

סימול התיק : ג 2 - 5/ 20

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -5_20.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון ומינהלה. פעילות הסברתית ותעמולתית
של הצה"ר בבריטניה. דיווח על אסיפת עם בעקבות מאורעות תרפ"ט.
דיווחים על פעילות הצה"ר בבריטניה. עניני כספים. מפעל הדינר.
הכנות לבחירות לקונגרס הי"ז. הפצת השקל. המתרחש בהנהגת
ההסתדרות הציונית. הכנות לועידת העולמית של הצה"ר בוינה.
פרוטוקול והחלטות מישיבות הועד המרכזי של הצה"ר בבריטניה.
רשימת שמות וכתובות.
כולל מסמכים באידיש ורוסית.