הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם לשכת המודיעין של הצה"ר, תל-אביב

14.09.1932 - 29.06.1933

סימול התיק : ג 2 - 5/ 13

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -5_13.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון ויחסים פנימיים בצה"ר. דיווחים על
פעילות הלשכה.
פרוטוקול הישיבה הראשונה של לשכת המודיעין לגבי יסודה, הרכבה
ותקציבה. הודעה על פתיחת לשכת המודיעין ותפקידיה.
כולל מסמכים בגרמנית.

מילות מפתח