הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם עתון העם, בארץ ישראל

19.03.1931 - 04.01.1932

סימול התיק : ג 2 - 5/ 11

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -5_11.PDF הורדת קובץ

תוכן

בקשה לשליחת מאמרים לעתון העם. קשיים כספיים של העתון ונסיונות
למנוע את סגירתו ע"י עריכת מגבית.
כולל מסמכים בגרמנית.