הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם סניף ארצות הברית

10.04.1930 - 13.08.1933

סימול התיק : ג 2 - 5/ 9

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון, מינהלה וכספים. היחסים בין הצה"ר
לבין גופי ההסתדרות הציונית בארה"ב. דיווחים על פעילות סניף
הצה"ר בארה"ב. המצב הפוליטי בבריטניה והשפעתו על פעילות הצה"ר.
מפעל הדינר. הפצת השקל. עריכת ועידות של הצה"ר בארה"ב. היחסים
הפנימיים בסניף בארה"ב. פעילות ההסברה בארה"ב. הכנות לקונגרס
הציוני הי"ז. הסכם קאלה. לקראת ועידה עולמית של הצה"ר. פעילות
בית"ר וקרן תל-חי בארה"ב. חידוש פעילות הזונדרפרבאנד.
כולל מסמכים באידיש וגרמנית.