הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם סניף ארגנטינה

27.11.1930 - 03.07.1933

סימול התיק : ג 2 - 5/ 8

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

דיווחים על היחסים הפנימיים ופעילותו של סניף הצה"ר בארגנטינה.
כולל כרוזים וגזרי עתונים.
עיקר המסמכים באידיש וגרמנית.

מילות מפתח