הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם סניף איטליה

11.12.1929 - 19.04.1933

סימול התיק : ג 2 - 5/ 6

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

פעילות סניף איטליה וארגונו. הפצת השקל ופעילות ההסברה לקראת
בחירות לקונגרס הציוני הי"ז. פעילות סניף איטליה בטריפולי.
כולל מסמכים בגרמנית וצרפתית.