הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם סניף אוסטרליה

12.09.1930 - 15.11.1932

סימול התיק : ג 2 - 5/ 4

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: הפעילות הארגונית בסניף אוסטרליה. הוראות פעולה
לסניף. הכנות לבחירות לקונגרס הי"ז. שליחת חומר אינפורמטיבי.
הנחיות לקראת הועידה של מדינות האימפריה באוטווה. הפצת דינרים
לקראת הועידה העולמית החמישית של הצה"ר.
כולל מסמכים ברוסית וגרמנית.