הצה"ר ועד פועל לונדון, מפעל תוצרת הארץ, זמרת הארץ - התכתבות, תקנות

09.05.1930 - 18.02.1932

סימול התיק : ג 2 - 4/ 28

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -4_28.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: דיווחים על שליחת סחורות מארץ ישראל לגולה.
פעילות חברת למען תוצרת הארץ בורשה. עריכת ועידה עולמית למען
תוצרת הארץ.
הוראות להקמת אגודות תוצרת הארץ בארצות השונות.
עקרונות, המבנה הארגוני ודרכי הפעולה של זמרת הארץ.
הוראות לועדות המרכזיות של הצה"ר בגולה לגבי הקמת גופי זמרת
הארץ. מידע לגבי התעשיה בא"י. עקרונות ארגון עליה וחסכון.
כרוז אל עקרת הבית הקורא לצרוך סחורה מתוצרת הארץ.
כולל מסמכים באידיש וגרמנית.