הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם הסוכנות היהודית

11.09.1929 - 17.08.1932

סימול התיק : ג 2 - 4/ 23

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -4_23.PDF הורדת קובץ

תוכן

דו"ח של המזכירות לעניני בריאות של הסוכנות היהודית לארץ ישראל.
דו"ח של מחלקת המסחר והתעשיה. נושאי דיון בישיבת הועדה
האדמיניסטרטיבית של הסוכנות היהודית. תזכיר בנושא תיפקוד
וסמכויות תתי הועדות של הועדה האדמיניסטרטיבית. החלטות ישיבת
הועדה האדמיניסטרטיבית בעניני ארגון, כספים ותעסוקה.
התכתבות בנושאים : הקמת ועדה בריטית לעניני חקלאות בארץ ישראל.
אי סדרים במפעל השקל ברומניה. עריכת מגבית עבור קרן תל-חי במקביל
למגבית הקרן הקימת לישראל. התפלגות חלוקת הסרטיפיקטים לפי ארצות.
פרסום מכתבו של חיים וייצמן אל הנציב העליון בנושא מדיניות
בריטניה בארץ ישראל. הצהרת חיים וייצמן בעקבות מכתבו של ראמזי
מקדונלד.
כולל מסמכים בגרמנית.