הצה"ר ועד פועל לונדון, חוזרים בעברית

30.07.1931 - 18.11.1932

סימול התיק : ג 2 - 2/ 4

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: מכתב ראש בית"ר אל המזכיר הכללי של שלטון בית"ר
לגבי הצורך לשקול את היחסים בין הצה"ר להסתדרות הציונית ובעקבות
זאת את תמיכת הבית"רים בהצה"ר. תגובות על העברת האקזקוטיבה של
ברית הצה"ר העולמית לג'נבה. הקמת מועצה חדשה לברית הצה"ר ותכנית
העבודה שלה. העבודה בקרב הנוער ובית"ר. תקנון האיגוד המיוחד של
הציונים הרביזיוניסטים, והכרת האיגוד ע"י הועד הפועל הציוני.
קריאה לרכוש שקלים לקראת הקונגרס הציוני הי"ח.