דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 31-40 מתוך 103 פריטים

הצ"ח ארה"ב, מכתבים אל עורכי עיתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 05/01/1940
עד תאריך: 26/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 2/ 13
הצ"ח ארה"ב, הצ"ח אלג'יריה - התכתבות, חוזרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 03/11/1944
עד תאריך: 06/11/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 3/ 1
הצ"ח ארה"ב, הצ"ח קונגו הבלגית - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 28/11/1943
עד תאריך: 10/10/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 3/ 2
הצ"ח ארה"ב, הצ"ח שיקגו - התכתבות Hatzach Chicago - Correspondence מצב החומר: סרוק
מתאריך: 03/10/1942
עד תאריך: 15/11/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 3/ 3
הצ"ח ארה"ב, הצ"ח קנדה, התכתבות Hatzach Canada, Correspondence מצב החומר: סרוק
מתאריך: 31/12/1940
עד תאריך: 16/12/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 3/ 4
סימול ג 16 א - 3/ 5
סימול ג 16 א - 3/ 6
סימול ג 16 א - 3/ 7
הצ"ח ארה"ב, הצ"ח מכסיקו, התכתבות Hatzach Mexico, Correspondence מצב החומר: סרוק
מתאריך: 08/01/1841
עד תאריך: 30/01/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 3/ 8
סימול ג 16 א - 3/ 9