דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 21-30 מתוך 103 פריטים

הצ"ח ארה"ב, עתון The Day - התכתבות, גזר מעתון מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 2/ 3
הצ"ח ארה"ב, New York World Telegram - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 16/11/1942
עד תאריך: 15/09/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 2/ 4
הצ"ח ארה"ב, הצ"ח בולטינים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 09/03/1944
עד תאריך: 31/03/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 2/ 5
הצ"ח ארה"ב, The New York Times, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 05/05/1941
עד תאריך: 10/01/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 2/ 6
הצ"ח ארה"ב, The New York Post, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 16/11/1942
עד תאריך: 05/01/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 2/ 7
הצ"ח ארה"ב, New York Daily Mirror, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 06/09/1944
עד תאריך: 05/10/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 2/ 8
הצ"ח ארה"ב, Zionewsletter מצב החומר: סרוק
מתאריך: 22/09/1944
עד תאריך: 05/10/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 2/ 9
הצ"ח ארה"ב, Zionews, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1943
עד תאריך: 31/12/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 2/ 10
הצ"ח ארה"ב, New York Journal, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 16/11/1942
עד תאריך: 03/11/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 2/ 11
הצ"ח ארה"ב, הודעות לעיתונות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/01/1944
עד תאריך: 22/05/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 2/ 12