דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 11-20 מתוך 103 פריטים

הצ"ח ארה"ב, הקונגרס של ארצות הברית, הסנאט. התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 28/05/1943
עד תאריך: 08/12/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 1/ 11
הצ"ח ארה"ב, הצ"ח בלונדון, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 14/10/1942
עד תאריך: 17/10/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 1/ 12
סימול ג 16 א - 1/ 13
סימול ג 16 א - 1/ 14
סימול ג 16 א - 1/ 15
סימול ג 16 א - 1/ 17
הצ"ח ארה"ב, ועדת פרסום כתבי ז'בוטינסקי - התבתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 20/01/1943
עד תאריך: 18/02/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 1/ 18
הצ"ח ארה"ב, Jewish Morning Journal - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 10/04/1944
עד תאריך: 08/11/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 2/ 1
הצ"ח ארה"ב, Jewish Telegraphic Agency, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 13/04/1944
עד תאריך: 08/11/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 2/ 2