דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 101-103 מתוך 103 פריטים

הצ"ח ארה"ב, התכתבות. Correspondence מצב החומר: סרוק
מתאריך: 03/01/1944
עד תאריך: 18/12/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 7/ 2
הצ"ח ארה"ב, התכתבות. Correspondence מצב החומר: סרוק
מתאריך: 03/01/1945
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 7/ 3
הצ"ח ארה"ב, התכתבות. Correspondence מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 22/01/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 7/ 4