דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 91-100 מתוך 103 פריטים

סימול ג 16 א - 5/ 43
סימול ג 16 א - 5/ 44
הצ"ח ארה"ב, ויליאם זיף, התכתבות. William B. Ziff, Correspondence מצב החומר: סרוק
מתאריך: 16/11/1942
עד תאריך: 19/11/2016
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 5/ 45/ 1
סימול ג 16 א - 5/ 45/ 2
סימול ג 16 א - 6/ 1
סימול ג 16 א - 6/ 2
סימול ג 16 א - 6/ 3
סימול ג 16 א - 6/ 4
הצ"ח ארה"ב, התכתבות. Correspondence מצב החומר: סרוק
מתאריך: 19/07/1940
עד תאריך: 20/12/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 7/ 1