דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 103 פריטים

הצ"ח ארה"ב, ישיבות נשיאות הצ"ח, פרוטוקולים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 04/08/1940
עד תאריך: 11/05/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 1/ 2
הצ"ח ארה"ב, קרן תל חי, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 02/09/1943
עד תאריך: 28/12/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 1/ 3
הצ"ח ארה"ב, מצע וחוקה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 1/ 4
סימול ג 16 א - 1/ 7
הצ"ח ארה"ב, תזכירים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1941
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 1/ 8
הצ"ח ארה"ב, מאמרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1940
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 1/ 9
הצ"ח ארה"ב, מחלקת המדינה, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 11/06/1941
עד תאריך: 08/01/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 16 א - 1/ 10