דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 31-40 מתוך 65 פריטים

הצ"ח א"י ועד הצלה, התכתבות עם אישים לפי א'-ב' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 31
סימול ג 6 א - 1/ 32
הצ"ח א"י ועד הצלה, רשימות ציונים ותיקים מהונגריה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1943
עד תאריך: 31/12/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 33
הצ"ח א"י ועד הצלה, העתונות על היהודים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1943
עד תאריך: 31/12/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 34
הצ"ח א"י ועד הצלה, העתקי מברקים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 35
הצ"ח א"י ועד הצלה, רשימות מבקשי סרטיפיקטים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1943
עד תאריך: 31/12/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 36
סימול ג 6 א - 2/ 1
סימול ג 6 א - 2/ 2
סימול ג 6 א - 2/ 3
סימול ג 6 א - 2/ 4