דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 21-30 מתוך 65 פריטים

סימול ג 6 א - 1/ 21
הצ"ח א"י ועד הצלה, פרוטוקולים של הוועד הפועל מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 22
סימול ג 6 א - 1/ 23
הצ"ח א"י ועד הצלה, חוזר, כרוז וזכרון דברים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1942
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 24
הצ"ח א"י ועד הצלה, ארגוני עולים שונים, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1943
עד תאריך: 31/12/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 25
הצ"ח א"י ועד הצלה, התכתבות עם הצלב האדום מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1940
עד תאריך: 31/12/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 26
הצ"ח א"י ועד הצלה, התכתבות עם נציגי הצ"ח בשוויץ מצב החומר: סרוק
מתאריך: 05/12/1944
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 27
הצ"ח א"י ועד הצלה, יהודים בצבא הבריטי, מכתבים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 28
הצ"ח א"י ועד הצלה, מברקים לברית המועצות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 29
סימול ג 6 א - 1/ 30