דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 11-20 מתוך 65 פריטים

הצ"ח א"י ועד הצלה, הסתדרות העובדים הלאומית, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 30/06/1942
עד תאריך: 10/03/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 11
סימול ג 6 א - 1/ 12
הצ"ח א"י ועד הצלה, התכתבות עם סניפי הצ"ח באירופה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 13
הצ"ח א"י ועד הצלה, ברית נשים לאומיות, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 14
הצ"ח א"י ועד הצלה, משרד הג'וינט, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 29/11/1944
עד תאריך: 27/03/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 15
סימול ג 6 א - 1/ 16
הצ"ח א"י ועד הצלה, ועדת העליה של הצ"ח, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1941
עד תאריך: 31/12/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 17
הצ"ח א"י ועד הצלה, ענייני ההצלה, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 26/03/1943
עד תאריך: 28/04/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 18
סימול ג 6 א - 1/ 19
הצ"ח א"י ועד הצלה, פולין, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1943
עד תאריך: 27/07/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 20