דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 65 פריטים

סימול ג 6 א - 1/ 1
סימול ג 6 א - 1/ 2
הצ"ח א"י ועד הצלה, ועד ההצלה, קליטה ועליה, מכתבים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 4
סימול ג 6 א - 1/ 5
סימול ג 6 א - 1/ 6
הצ"ח א"י ועד הצלה, נציבות בית"ר בארץ ישראל, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1942
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 7
הצ"ח א"י ועד הצלה, מחלקת עליה, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1943
עד תאריך: 31/12/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 8
הצ"ח א"י ועד הצלה, התכתבות עם סניפי הצ"ח בארץ מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1943
עד תאריך: 31/12/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 9
הצ"ח א"י ועד הצלה, קרן תל-חי, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1943
עד תאריך: 31/12/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 6 א - 1/ 10