הצה"ר לשכה פריס, משרד המושבות, לונדון, התכתבות

01.11.1925 - 09.06.1928

סימול התיק : ג 1 - 7

שייך לארכיון: הצה"ר לשכה פריס
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

מכתבים ותזכירים אל משרד המושבות ואל אישים שונים בענין תכנית
הקמת מועצה מחוקקת בארץ ישראל.