הצה"ר לשכה פריס, פרוטוקולים מישיבות הלשכה המרכזית (גרמנית)

27.08.1925 - 10.08.1929

סימול התיק : ג 1 - 2

שייך לארכיון: הצה"ר לשכה פריס
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים