דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 25 פריטים

הצה"ר לשכה פריס, עקרונות ותכניות פעולה - שפות שונות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1926
עד תאריך: 31/12/1929
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 1 - 1
סימול ג 1 - 2
הצה"ר לשכה פריס, הצהרות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 04/09/1925
עד תאריך: 19/01/1926
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 1 - 3
הצה"ר לשכה פריס, חוזרים - שפות שונות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/03/1924
עד תאריך: 10/07/1929
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 1 - 4
הצה"ר לשכה פריס, תזכירים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/05/1928
עד תאריך: 30/11/1929
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 1 - 5
הצה"ר לשכה פריס, ההנהלה הציונית לונדון - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 10/02/1925
עד תאריך: 28/02/1929
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 1 - 6
הצה"ר לשכה פריס, משרד המושבות, לונדון, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/11/1925
עד תאריך: 09/06/1928
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 1 - 7
הצה"ר לשכה פריס, נשיאות ברית הצה"ר, ברלין - מכתבים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 28/01/1927
עד תאריך: 25/07/1927
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 1 - 8
הצה"ר לשכה פריס, סניפים ארציים - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 23/11/1925
עד תאריך: 18/07/1929
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 1 - 9
הצה"ר לשכה פריס, מוסדות ואישים שונים - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 10/01/1924
עד תאריך: 09/04/1929
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 1 - 10