הצה"ר שבדיה, 100 שנה להולדתו של זאב ז'בוטינסקי - חוזר ורשימות הוועד

01.09.1980 - 30.09.1980

סימול התיק : ג 45 - 8

שייך לארכיון: הצה"ר שבדיה
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים